Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 16

Gentofte Sogns Grundejerforening Nyhedsbrev nr. 16

Kommende arrangementer

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag
Torsdag den 18. april 2013 kl. 18.30 på Gentofte Rådhus
Efter foreningens ordinære generalforsamling, hvortil indkaldelse er udsendt sammen med seneste nummer af vores medlemsblad, er der et foredrag af lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen, der ud-over at være lektor på Aurehøj Gymnasium er foredragsholder i Lokalhistorisk forening i Gentofte. Vi skal høre om slotte i Gentofte, Kongernes legeplads, og foredraget vil blive fulgt af lysbilleder.
Tilmelding til generalforsamling og foredrag er ikke nødvendig
Efter foredraget er der middag, hvortil tilmelding er nødvendig. Tilmelding sker ved indbetaling af 50 kr. pr. deltager til foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 4190, konto nr. 7022832, senest på mandag den 15. april.

Fjernvarme eller naturgas
I bladet meddelte vi, at vi arbejder på at arrangere et møde hvor vi kan få belyst fordele og ulemper ved de to forskellige forsyningsmuligheder. Vi har derfor forsøgt at få tilsagn fra Gentofte Fjern-varme og fra det lokale forsyningsselskab af naturgas, HMN, om at deltage så vi kan stille spørgs-mål til dem begge og derved få belyst de reelle økonomiske forskelle ved de to muligheder. HMN har givet tilsagn om at deltage, mens Gentofte Fjernvarme ikke har ønsket at deltage i et sådant mø-de.
Det er vi naturligvis meget skuffede og utilfredse med idet det jo kun kan tydes som om Gentofte Fjernvarme ikke kan eller ikke vil tage udfordringen op. Det gør unægtelig at man kommer til at tvivle på realiteten i de mulige besparelser de fremhæver, når de taler så varmt for fjernvarmen.
Vi fortsætter med at presse på over for kommunen.

Lokalhistorisk forening i Gentofte
Foredrag af Thomas Vikstrøm om Gentofte Sø’s historie
i Gentofte Sognegård mandag den 29. april kl. 19.30 – 20.30.
Tilmelding er ikke nødvendig

REN BY
Den årlige REN BY kampagne gennemføres i år i næste uge, fra den 15. til den 21. april og slutter med den fælles indsamlingsdag sammen med Danmarks Naturfredningsforening søndag den 21. april. Kommunens opfordring til at deltage er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Orkidétur i Nymosen
Mandag den 10. juni kl 17
Mødested: Indgangen til Nymosen ved Vangede Kirke
Turen ledes af Lisbeth Boye Jensen fra kommunens grønne guide og Sussi Ravn fra Park og Vej deltager også. På turen besøger vi en villaejer, som har have med adgang til helt uberørte naturom-råder i Nymosen.
Husk gummistøvler - det er nødvendigt, når vi skal ud i de uberørte områder i mosen.
Turen sluttes af med en øl eller vand i GVI.
Tilmelding er ikke nødvendig

Nyt affaldssystem
Husk at tjekke adgangsforholdene før I i løbet af de kommende måneder får nyt affaldssystem. Ad-gangsvejen skal have en bredde på mindst 80 cm. og lågen skal kunne fastholdes i åben stilling. Ikke mindst det sidste kan give problemer. Er man i tvivl om ens adgangsvej opfylder kravene, der efter det oplyste ikke er helt ufravigelige, kan man få besøg af en affaldskonsulent som kan vurdere den enkelte adgangsvej, således at den enkelte grundejer ikke bliver pålagt uforholdsmæssigt store udgifter.

Jørgen Tjørning
Comments