Bestyrelsen‎ > ‎Nyhedsbreve‎ > ‎

Nyhedsbrev nr. 6 21. december 2010

Først tak til alle jer der har indsendt jeres mailadresser, så vi nu har tæt ved 400 adresser. Det svarer til knap 1/3 af vores medlemmer, så nu går det hurtigt den rigtige vej.

Vi har netop været til vores årlige møde med Gentofte Kommune, Park og Vej, hvor vi hører om og får lejlighed til at kommentere kommunens planer for vores område. Herunder blev det oplyst, at kommunen har oprettet et borgerpanel, hvortil man gerne vil have så mange som muligt til at melde sig. Jeg skal derfor opfordre jer til at tilslutte jer, så I kan være med til at gøre kommunens service endnu bedre og så målrettet som muligt. Opfordringen fra kommunen lyder således:

Der er oprettet et digitalt borgerpanel, hvor målet er, at det skal repræsentere et bredt udpluk af borgere i Gentofte Kommune.  3-5 gange årligt vil der blive gennemført undersøgelser af kommunens tilbud, service og visioner for fremtiden, hvor borgerpanelet inddrages. Panelet administreres af et eksternt firma, og alle besvarelser behandles fortroligt. Gentofte Kommune kender ikke identiteten på panelets medlemmer.  Medlemskabet er frivilligt, og man kan altid melde sig ud.

Tilmelding kan ske via link på forsiden af Gentofte Kommunes hjemmeside, www.gentofte.dk, eller ved at sende en sms til 40 50 18 20 med teksten ’tilmeld borgerpanel’ samt borgerens e-mail-adresse.

Park og Vej opfordrer til, at så mange borgere som muligt tilmelder sig borgerpanelet.

Desuden hørte vi om planerne for fjernvarme, som langsomt nærmer sig vores område. I første omgang dog kun i et område ved Bernstorffsvej. Vi håber at kunne have emnet med på næste generalforsamling.

Med hensyn til søen blev det oplyst, at stien på vestsiden forventes renoveret i 2011. Nogle bænke udskiftes og kanalen forsøges fortsat oprenset så man forhåbentlig på et tidspunkt kan sejle hele vejen igennem.

Der skal etableres en ny vejforbindelse mellem Lyngbyvejen og Motorring 3, så vi kan slippe for den skrækkelige rundkørsel ved Vintappersøen. Det gør, at genbrugspladsen i et par år flyttes op til Ved Stadion. Samtidig spærres Vinagervej så man kun kan komme ind fra Lyngby. Beboere på Vi nagervej skal være opmærksomme på de begrænsede tilkørselsmuligheder i byggeperioden, herunder at broen under Lyngby Omfartsvej ikke er høj nok til større lastbiler.

Tak til dem af jer der har deltaget i nogle af vores arrangementer i det gamle år og på gensyn i 2011 hvor vi håber at se mange flere. Og til slut vil jeg på grundejerforeningens vegne ønske jer alle en 

Glædelig jul og et godt nytår

Gentofte, den 21. december 2010 Jørgen Tjørning

Comments