Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2006.11.20

Referat af 5. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening mandag den 20. november 2006 kl. 17.00 hos Thor N. Callesen.

Til stede var: Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Eggert Frandsen; Jørgen Tjørning; Kaj Torp; Per Kanding samt Jens Vinther Nielsen.
Afbud: Ingen.

1) Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende bemærkninger fra Jørgen Tjørning: Pkt. 2.4 nr. 4 : Forholdet blev aftalt omvendt + pkt. 5.2 : Siv-rydning af engen ved søen.

2) Meddelelser fra:

a) formand:

1. Garderhøjfortets Venner: Den 10. december afholdes julearrangement for medlemmer - publikation "Livet på fæstningen" blev rundsendt. 2. Rundering af nye medlemsblade fra Ordrup/Charlottenlund samt Hyldegårds-nyt. 3. Vi har afsluttet vores samarbejde med "Grillen og Gryden" på grund af for dårlig service. 4. Meddelelse fra DONG Energy vedr. fibernet etc.

b) kasserer:

1. Regnskab pr. 20/11 udleveret - der er pt. et overskud på kr. 49.000,-.Vi bruger dette overskud til følgende: Køb af 1 yderligere popcornmaskine (kr. 7.-8.000,-); køb af nyt økonomisystem til kasseren (kr. 6-7.000,-) samt evt. køb af eget fadølsanlæg (Flemming Torp + næstformanden researcher muligheder).

c) bestyrelsen i øvrigt:

1. Inger Lise Rytter: Alt i forbindelse med Hvervekampagnen er nu sendt ud - i alt 2.924 stk., hvoraf John alene har sørget for de 2.074 - fantastisk flot !! 2. Eggert Frandsen: Har genoptaget sin hvervekampagne - får automatisk besked om ejerskifter via e-mails fra Statstidende. Han har sendt 74 ud for nylig.

3) Parcelhusejernes Landsforening: Formanden: Nyt fint blad er netop kommet. Formanden skal til Hovedbestyrelsesmøde lørdag den 25. ds.

4) Fællesrådet: 1. Formanden : Udleverede referatet fra det afholdte Borgmestermøde.

5) Lokale spørgsmål:

1. Gentofte Sø: Formanden redegjorde for det kommende dialogmøde med kommunen den 27. ds. - formanden deltager heri sammen med næstformanden. Udkast til brev incl. tegning til kommunen forud for mødet blev gennemgået af næstformanden. Kassereren + frue samt næstformanden har gennemført grundig sondering rundt om søen.
2. Nymosen: Sekretæren skriver punkter på i førnævnte skrivelse vedr. denne og sender det retur til næstformanden - er gjort.

6) Medlemsarrangementer: 1. Eggert: Medlemsarrangement hos NESA finder sted 14. februar 2007 kl. 19-21. 2. Generalforsamlingen bliver den 21. marts 2007 kl. 19 - indkaldelsen kommer i det kommende medlemsblad. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:
Inger Lise Rytter: Modtager ikke genvalg.
Per Kanding: Modtager ikke genvalg.
Thor N. Callesen: Modtager genvalg.
Flemming Torp: Modtager genvalg.
Jens Vinther Nielsen: Modtager ikke genvalg.

7) Bladet / Hjemmesiden :
1. Skal udkomme ca. 15. februar 2007 - Per Kanding skal have artikler etc. senest 10. januar 2007.

8) Eventuelt:
1. Forretningsudvalgsmøde holdes hos formanden den 18/12 kl. 18 - bl.a. skal 100 års jubilæet diskuteres. 2. Næste møde finder sted hos Inger Lise Rytter onsdag den 24. januar 2007 kl. 17.00.
Referent : Jens Vinther N.
Comments