Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best. møde 20140130

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 torsdag den 30. januar 2014 kl. 17:00 hos Helle.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Flemming Torp, Kaj Torp, Morten Gjøl og Mogens G. Nielsen 

Referat fra mødet:
1. Godkendelse af Dagsorden 
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referater 
Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 4, 2013-11-14: Godkendt 

3. Meddelelser fra a) formand, b) næstformand, c) kasserer og c) øvrige bestyrelse 
a) Formand Birgit: 
Intet nyt

b) Næstformand Thor: 
Honorar for bestyrelsen følger de officielle satser: vedtaget. 

c) Kassereren Jørgen: 
Jørgen fremlagde en oversigt over indtægter og udgifter. 
Kontingent opkrævning kommer nok senere i år, pga. tekniske problemer ved overgang til nyt medlemssystem.
Budget skal opdateres med de markedsføringstiltag vi har besluttet.

d) Øvrig bestyrelse 
Vi skal på hjemmesiden have et nyt menupunkt til ejendomsmæglere, så de selv kan finde oplysninger i forbindelse med et boligsalg.
Vi skal takke kommunen for at bringe en artikel i Gentofte lige Nu omkring bevaringsværdige huse.
Helle skal rykke kommunen for et referat fra sidste borgmestermøde.
Vi skal have et punkt på næste fællesrådsmøde omkring kommunens langsommelighed omkring referater.


4. Parcelhusejernes Landsforening 
Birgit gik glip af sidste møde, da hun var bortrejst. PL har talt om at vi kan få tilskud til vores hvervekampagne. Birgit undersøger.

5. Fællesrådet 
Referat mangler, se punkt 3c 

Generalforsamling d. 27/3 kl. 16.30 og derefter almindeligt fællesrådsmøde. Helle indkalder. 

6. Lokale spørgsmål 
Dialogmøde udskudt pga. fratrædelse i kommunen. Thor kontakter Park og Vej for at høre om det kan afholdes d. 20. eller 27. februar.
Vi har fået en henvendelse angående et mirabelletræ der generer. Birgit har skrevet til andelsforeningen på hvis grund træet står, og deres svar er at medlemmet selv må beskære træet fra egen grund, men at det ikke vil blive fældet. Hun kan lægge sag an, hvis hun vil gå videre med sagen.
Vi vil prøve at finde nogle sager, hvor kommunens sagsbehandling har været ringe, og tage disse sager op med kommunen, så vi forhåbentlig kan forbedre kommunens behandling af sager fremover.

7. Medlemsarrangementer 
Generalforsamling:
Lennie Clausen der er programchef hos Realdania vil på generalforsamlingen fortælle om hvad de laver, og vise lysbilleder fra de bygninger de har støttet renoveringen af.
Alma skal lave et lysbilledeshow, vi kan vise, inden vi starter.
Vi skal sørge for at vi har en pc med. Helle foreslår GSGs laptop.
Birgit og Kaj er på valg. Birgit er villig til genvalg. Kaj stopper i bestyrelsen efter 44 år. 
Thor står for den praktiske del af arrangementet.

Morten udarbejder en stillingsbeskrivelse som nyt bestyrelsesmedlem. Jørgen vil indrykke denne både i GSG-Nyt og i nyhedsbrev.


Sankt Hans:
Bandet.dk kommer og spiller. 

8. Medlemshvervning 
Fremover vil vi kalde os GSG, grundejerforening for Gentofte og Vangede.
Forslaget til annoncekampagne blev vedtaget. Den består af to annoncer og omdeling af brochure.
Mogens arrangerer et medlemsmøde angående istandsættelse af huset inden et salg.
Vi venter med at indføre et medlemskort. 

9. Bladet
Jørgen har flere mulige artikler i tankerne, og sender et forslag til indhold af bladet, når det er klar. 

10. Eventuelt og dato for næste møde: torsdag den 8. maj 2014 hos Birgit
Comments