Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 2005.10

Borgmestermøde oktober 2005, Gentofte Sogns Grundejerforening (GSG)Forholdene ved Gentofte Sø
Siden efteråret 2003 har GSG haft en god tradition 2 gange hvert år, nemlig at mødes med repræsentanter fra Park og Vej hvor vi gik en tur om søen og drøftede forhold, som vi i fællesskab vurderede skulle renoveres, repareres, sættes i stand m.v.

I fællesskab udarbejdedes en liste, som der så efterfølgende blev "kigget på" på fra Park og Vej.Ordet "kigget på" vurderer vi fra GSG er den korrekte betegnelse, idet vi føler, at Park og Vej ikke har ønsket at allokere tilstrækkelige ressourcer, således at de aftalte forhold jvf. sagsnr. 13276-2004 er blevet bragt i orden. Under alle omstændigheder kan vi i hvert fald objektivt konstatere, at flere af punkterne endnu ikke er udført, selv om det modsatte er lovet jvf. brev af 27. maj 2005. 

Vi er ganske udmærket klar over, at der hos Park og Vej ikke længere er det samme antal medarbejdere, som for år tilbage. Dog ligner det ikke Gentofte Kommunes stil for god service.

Kommunens svar:
Kommunen vil give GSG et svar på de notater, som er sendt til Vej og Park. Her er der møde den 7. november 2005.


Storskrald
Storskraldsordningen, som efterhånden har kørt i adskillige år, er efter udsagn fra adskillige af vores medlemmer ikke længere tilfredsstillende. Dette skal forstås på den måde, at der ikke foretages en ensartet indsamling at storskraldet. Ud fra brochuren omkring storskrald, er der nogle retningslinier, som kan være vanskelige at administrere for såvel borgere som medarbejdere, som foretager selve indsamlingen.

Vi har adskillige eksempler på, at en ting bliver indsamlet på èn vej men ikke på en anden. Måske fordi der er forskellige arbejdsmænd, som er i forskelligt humør m.v. Mange steder i Gentofte kommune ligner fortovene i flere dage noget, som man ikke just kan kalde for forskønnelse.

Vores løsning på ordningen er, at man foretager en revideret fortolkning af ordningen og udvider den således at operatøren har pligt til at medtage alt storskrald, som borgerne stiller ud.

Kommunens svar:
Spørgsmålet kan vendes til: hvordan skal vi lære borgerne, hvad storskraldordningen henter og især hvad den ikke henter. Det er i øvrigt forvaltningens indtryk, at ting, der ikke afhentes, som regel hurtigt fjernes af grundejerne.


Øvrigt punkt rejst af Hellerup-Maglegaard
Denne grundejerforening har efterlyst et kommunenet. Man efterlyste, om der har været undersøgt, hvorvidt en trådløs netforbindelse med fordel kunne etableres mellem den enkelte bruger og bredbåndsnet og om kommunen påtænkte at etablere et kommunenet til kommunikation mellem borgerne indbyrdes og med kommunen, som et eget kredsløb. Den trådløse forbindelse kunne eventuelt etableres enten ved at enkelte af de nye vejbelysningsmaster udstyredes med antenne og forbindelse til det samtidigt nedlagte ledningsnet eller ved opsætning eller tilkobling til nogle få større master.

Kommunens svar:
Det er netop vedtaget at anvende nogle af NESA-midlerne til fremskyndelse af kabellægningen, så denne er afsluttet i 2009 og ikke som planlagt i 2016. Det vil gøre arbejdet dyrere, men de sidste års stormfald har gjort, at politikerne har villet opprioritere opgaven. De kabellægninger, der finder sted på f.eks. Holmegårdsvej, er arbejde, som foregår på NESA's eget initiativ.
Kabellægningen giver mulighed for etablering af bredbånd og fiber. Spørgsmålet om trådløs forbindelse er uafklaret
.

Gentofte den 1. november 2005
Thor N. Callesen, Næstformand

Comments