Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

GVI 2010.10.26

Referat møde i GVI d. 26. oktober 2010 kl.19 angående parkeringsforhold på Mosebuen 

En åben drøftelse om trafik- og parkeringsproblemerne på Mosebuen og ved GVI i Vangede. 

Fra Grundejerforeningen deltog Birgit M. Lemvigh og Kirsten Elvstrøm. 
Fremmødte: Grundejere på Mosebuen, Medlemmer af GVI og Busses Skoles leder Bjarne Højlund. 

Birgit M. Lemvigh indledte mødet med at fortælle om Gentofte Sogns Grundejerforening og om, hvordan foreningen hjælper grundejere med at forhandle med kommunen, når der opstår problemer. Herefter gav hun ordet til Kirsten Elvstrøm, som kunne fortælle om mødet hos Park og Vej den 22. juni, hvor Gentofte Sogns Grundejerforening havde deltaget, og man var blevet enige om , at det fremover kun skal være tilladt at parkere i den ene side af Mosebuen, og at parkeringen på parkeringspladsen ved GVI skal være tidsbegrænset.

Ordet var nu frit, og der udspandt sig en livlig debat for og imod ensretning og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der var blandt de fremmødte opbakning til, at Grundejerforeningen arbejder for en indførsel af en hastighedsgrænse på 30 km i timen på Mosebuen, ligesom der også var flertal for en opsætning af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mosebuen. Endelig kom det frem på mødet, at det også var nødvendigt at opsætte hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ericavej, og det blev nævnt, at dette nødvendigvis må ske i samarbejde med Gladsaxe Kommune, da en del af Ericavej ligger i Gladsaxe Kommune. 
Der var ikke enighed om en eventuel ensretning af Mosebuen – der var mange af de fremmødte grundejere på Mosebuen, som ikke ønskede en ensretning, som det er foreslået af de grundejere på Mosebuen, der bor tættest på GVI, og som lider mest under parkeringsproblemerne. 
Idéen med at ensrette Mosebuen skulle være at undgå trafikpropper og give mulighed for at sprede trafikken og på den måde skabe plads til udrykningskøretøjer, som vanskeligt kan komme ned til GVI på en dag med fodboldstævne og mange mennesker og på en hverdag med træning. 
GVI har fået flere fodboldbaner og træningsaktiviteten på hverdage er tilsvarende blevet forøget. 

To muligheder for en ensretning af Mosebuen blev omtalt: 
1) fra Ericavej mod Vangedevej eller 2) fra Vangedevej til Ericavej. 

Bjarne Højlund fra Busses Skole udtalte, at skolen foretrækker den ensretning, som bruges på skoledage fra 7:30 til 8:30, da alle forældre skulle være blevet orienteret om denne praksis og der ud for Busses Skole står et vejskilt som oplyser om denne tidsbegrænsede ensretning. Han udtalte endvidere, at skolen var ked af, at skiltet til GVI står ved Vangedevej ud for Mosebuen , og at det ville være bedre, hvis skiltet stod ved en af de andre villaveje f.eks. Nymosevej. Skolen ønsker ikke, at bilerne kan dreje fra Vangedevej ned af Mosebuen (højresving), når skolebørnene er på vej til skole på cykel og til fods ligesom skolen gerne vil have, at bilerne, som afleverer skolebørnene kommer fra Mosebuen mod Vangedevej på samme side som Skolens parkeringsplads. 

Kirsten Elvstrøm omtalte det uheldige i, at nye bilister ikke forstår skiltningen, fordi den ensrettede tidsbegrænsede skiltning på Mosebuen først kan ses efter, at bilisten er kørt ned af Mosebuen mod GVI, og skiltet til GVI er ved Mosebuen ud mod Vangedevej ved Busses Skole. 
Kirsten Elvstrøm nævnte, at oversigtsforholdene er bedre, når bilisterne kommer kørende ad Mosebuen i retning fra Vangedevej mod Ericavej, og at trafikken ved en ensretning af Mosebuen fra Vangedevej mod Ericavej vil blive mere spredt, fordi bilisten, som forlader GVI så kan vælge mellem 5 veje, og trafikken på den måde bedre kan afvikles efter stævne eller træning. 

Bjarne Højlund fra Busses Skole opfordrede til, at GVI på deres hjemmeside henviser til, at bilerne ved stævner og træning parkerer andre steder for på den måde helt at undgå, at bilerne parkeres på Mosebuen eller på parkeringspladsen ved GVI. 
Fra GVI mente man ikke, at en sådan opfordring ville blive set af ret mange, og det blev nævnt, at besøgende til GVI ofte kommer fra andre idrætsklubber. 

Per Johansen fra Mosebuen 24 lige overfor GVI udtalte til sidst, at han ikke kan se, hvordan et udrykningskøretøj som det er nu, kan komme frem til GVI eller til hans hus på en dag med fodboldstævne eller mange mennesker til træning, og det derfor er magtpåliggende, at der findes en løsning på trafik- og parkeringsproblemerne nu. 

Birgit M. Lemvigh takkede de mange fremmødte for et godt møde og mødet sluttede kl 20:30.
Comments