Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 2018-02-05

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 februar 2018 hos Birgit Lemvigh
Tilstede: Jens, Flemming, Birgit og Helle.
Afbud: Henning, Anna og Torben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Meddelelser
Birgit har fået julekort fra HT.
Verisure har tilbudt at lave arrangement, men vi mener vi har haft en sikringsarrangement for nylig, så det tilbud tager vi ikke imod lige nu.
Rulleskøjteløbet er fortsat og kører stadig.
Planen for Niels Steensensvej havde fået mange indsigelser, men udkommet af borgermødet med kommunen var tilfredsstillende og det virker, som om alle var glade og tilfredse.
Det er sendt opkrævninger ud for kontingentet for 2018.

3. PL
Intet at bemærke

4. Fællesrådet
Der har været møde mellem P&B og Fællesrådet. Michael Holst (chef for P&B) har sagt god for individuelle møde med de enkelte grundejerforeninger. Nyt møde d. 30/4.

5. Lokale spørgsmål
Tjørnekrogen. De bevaringsværdige huse bliver behandlet som fredede. Billeder af husene blev taget i 2004, og i 2016 blev bevaringen vedtaget. I den mellemliggende periode kan der være sket ændringer, som kommunen ikke kender. Men i deres sagsbehandling går de ud fra 2004 billederne.
Ellebækvej. Servitut om lav beplantning. Nabo overholder det ikke og GK vil ikke håndhæve beplantningsproblematikken. Anekdote: Arne Jacobsen kom flere gange forbi da han levede for at håndhæve reglerne om beplantning.
Nabohjælpsskilt: Vil tage det op på møde med kommunen.

6. Regnskab
Torben er klar om ca. 14 dage, så vi håber at han kan have regnskabet klar til bladet.

7. Blad
Gennemgik punkterne og fordelte opgaver mellem os. Se om vi kan finde billeder der passer til vores artikler. Ellers beder vi fotografen om at tage nogle.
Birgit samler materiale.

8. Kommende arrangementer
Dialogmøde d. 22/3 kl. 14-15. Birgit, Henning, Jens og Flemming deltager
Generalforsamling d. 18/4
SparNord d. 2/5
Sankt Hans d. 23/6

9. Næste møde
Fredag d. 3. marts kl. 15 hos Birgit


/Helle
Comments