Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 2020-01-08

GSG’s bestyrelsesmøde nr. 2020/1 08-01-2019 kl. 18 hos Helle, Søgårdsvej 32

 

Tilstede: Birgit, Jens, Flemming, Georg, Torben, Bjarne og Helle

Afbud: Niels, Henning

 

Dagsorden

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra forrige møde

-        Godkendt

 

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

-        Mads Fuglede har stillet spørgsmål til ministeren om støjdæmpende autoværn. Vi vil også fortsætte med at spørge kommunen om det samme.

-        Der er en mindre medlemsnedgang, men vores regnskab balancerer.

 

Pkt. 3: Parcelhusejernes Landsforening

-        BL har været til PL bestyrelsesmøde. Der sker meget omkring ejendomsvurderinger.

 

Pkt. 4: Fællesrådet

-        GS beder om notat omkring weblager (online oplysninger om byggesager), som vi kan bringe i bladet. Vi har formøde d. 6/2 og møde med P&B d. 19/2. GS har skrevet til Karin Riis Kjølbye om parkering.

 

Pkt. 5: Bådholdet

-        FT vil sætte bådene i vandet 1/6, og han vil prøve at sætte en snor på rælingen, for at holde mågerne væk. Han vil også sørge for at de bliver lænset.

 

Pkt. 6: Kommende dialogmøde

-        Vi tager JTs spørgsmål med til dialogmødet d. 18/3. GS vil spørge om vi kan få nogle af svarene på skrift inden mødet. Vi tilføjer et punkt omkring støj.

 

Pkt. 7: Lokale spørgsmål

-        Manglende etablering af parkering på egen grund ved udvidelse af en etageejendom jvfr. lokalplan 394 for Ericavej 161-165.

 

Pkt. 8: Kommende arrangementer

-        GF 22/4. HH tager fat i sparenergi.dk, for at få en foredragsholder. BL stopper. JT vil gerne overtage. I-L Rytter stopper som revisorsuppleant. BL spørger Flemming Lund om han vil være dirigent.

-        FT vil arrangere noget på Garderhøjfortet d. søndag d.14/6

-        BS vil tale med biblioteket om et muligt samarbejde.

 

Pkt. 9: Bladet

-        BS tager kontakt til trykker, for at høre om mulighed for forsendelse via PostNord med magasinpost

 

Forslag til artikler

-        HN: Lyngbyvej der falder sammen

-        HN/JT: Støjdæmpning ministerforespørgsel.

-        TS: Regnskab

-        HH: Dagsorden

-        BL: Formanden har ordet

-        NH: Strømslugere i hjemmet

-        GS: Weblager

-        BL: Ejendomsmæglerannoncer

-        TS: Hækkeklipning

Send til Birgit senest d. 31/1

 

Pkt. 10: Eventuelt

-        Trygge borgere: GS arbejder med Hans Toft med begrundelse til ministeriet om hvorfor der skal være et vagtværn, der kan rykke ud med blå blink. Der arbejdes fortsat på projektet.

-        FT taler med vangede festival om de vil leje telte af GSG i stedet for ude i byen.

 

Pkt. 11: Næste møde

-        Onsdag d. 4-3 kl. 18.15 hos TS

Comments