Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2011

Balance pr. 31. december 2011
AKTIVER 2010 2011
Danske Bank 51.291 1.325
Tilgodehavende obligationsrenter 3.361 4.263
Obligationer, nominel værdi 259.443 335.648
(Kursværdi kr. 350.535 )    
Aktiver i alt 314.095 341.236
PASSIVER
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent 11.470 2.220
Skyldige omkostninger 23.000 24.283
Gæld i alt 34.470 26.503
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 263.802 279.625
Årets resultat 15.823 35.108
Saldo pr. 31. december 279.625 314.733
Passiver i alt 314.095 341.236
Jørgen Tjørning
Kasserer
Revisionspåtegning:
Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med
foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.
Poul Callesen
Revisor
Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening
Birgit Lemvigh. Thor N. Callesen, Kirsten Elvstrøm, Helle Harremoës,
Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp og Jørgen Tjørning
Comments