Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2019


Budget

INDTÆGTER

                 2019

                 2018

                 2020

Medlemskontingenter

175.497

180.335

175.000

Bådudlån

400

50

500

Ejendomsoplysninger

1.000

2.500

2.500

Renter obligationer

5.219

7.000

5.000

Kursregulering

-1.588

-5.444

0

Indtægter i alt

180.528

184.441

183.000

Parcelhusejernes Landsforening

55.240

56.300

54.000

Generalforsamling, netto

9.644

9.302

10.000

Medlemsarrangementer

4.500

1.664

6.000

Bestsyrelsesseminar

0

0

0

Sankt Hanse fest, nettoudgifter

10.451

8.451

10.000

Istandsættelse af både

1.871

1.366

2.000

GSG Nyt, netto

43.251

40.665

43.000

Medlemshvervning

100

5.191

2.000

Bestyrelsesmøder

4.802

2.923

5.000

Bestyrelsesvederlag

29.950

25.000

33.700

Fællesrådet

0

150

500

Medlemssystem, hjemmeside

1.976

1.743

2.000

Nets-opkrævninger

5.989

6.449

6.000

Gaver og blomster

11.723

8.469

5.000

Forsikringer og kontingenter

1.900

2.200

2.000

Bank- og depotgebyr

1.466

1.643

1.800

Udgifter i alt

182.862

171.514

183.000

PERIODENS UNDERSKUD/OVERSKUD

-2.334

12.927

0

 

* AKTIVER *

Danske Bank

169.639

173.792

180.000

Obligationer

209.791

197.971

191.764

(Kursværdi 31.12.2019 kr. 219407,31)

AKTIVER I ALT

379.429

371.764

371.764

* PASSIVER *

Egenkapital primo

371.764

358.836

371.764

Overført periodens resultat

-2.334

12.927

0

EGENKAPITAL I ALT

369.429

371.764

371.764

Kreditorer

10.000

0

0

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

10.000

0

0

PASSIVER I ALT

379.429

371.764

371.764

 

 

Torben Schipper
Kasserer

 

Revisionspåtegning

Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse foreningens bogføring og fremlagte bilag. Den Anførte beholdning forefandtes.

Poul Callesen
Revisor

 

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening
Birgit Lemvigh, Jens M. Tarp, Helle Harremoës, Georg Sandersen, Henning F. Nielsen, Niels Ull Harremoës,
Bjarne Skovsbøll, Flemming Torp, Torben Schipper

 

 

Comments