Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Uddybende spørgsmål

Vedr. borgmestermødet den 30. marts

Fra GSGs repræsentant ved mødet med borgmesteren og forvaltningen den 30. marts er i tillæg til referatet fra forvaltningen gjort følgende noter, som på mødet blev valideret af borgmesteren:

Vand
· Der er ingen politiske planer om at pålægge villaejerne omkostninger til separering af regnvand og kloak. 
· Til gengæld vil kommunen fokusere mere på afledningskoefficienten - Den procentdel af et område, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet. Afløbskoefficienten er det samme som befæstelsesgrad. PT er den generelle regel at afløbskoefficienten ikke må overstige 20%. 

Affald
· Der vil blive udviklet affaldshåndterings tiltag til genbrug i takt med den almindelige udvikling. 
· Gentofte kommune vil dog fortsat lade tiltag basere sig på frivillighed så længe det kan lade sig gøre inden for lovens rammer. 
· Fra efteråret 2016 udrulles næste affaldsfraktionering med endnu en beholder til plast og metal.

Fjernvarme
· Fjernvarme revideres løbende mht. forrentning og i forhold til øvrige arbejder i kommunen, således at veje og stier ikke graves op flere gange og så projektet fortsat er rentabelt.
· På GSGs generalforsamlingen den 26 april har GSG inviteret Johan Sølvhøj Heinesen, leder af Gentofte Fjernvarme, til at fortæller om status på udbygningen af fjernvarme i Gentofte kommune samt om de individuelle løsninger, der tilbydes i forbindelse med tilslutning til fjernvarmen herunder ikke mindst de forskellige økonomiske valgmuligheder.

Morten Gjøl 14. april 2016
Comments