Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i kantinen på Gentofte Rådhus

indsendt 2. aug. 2020 07.39 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 6. aug. 2020 00.32 af Niels Ull Harremoës ]

Indkaldelse til generalforsamling

GSG holder generalforsamling mandag den 24. august 2020 kl. 19:00 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Adgang via Rådhusets hovedindgang.


Generalforsamlingen erstatter den generalforsamling, der skulle have være afholdt den 22. april 2020, og som blev aflyst på grund af de begrænsninger for afholdelse af møder, der blev fastsat på grund af Corona pandemien.
Vi skal fortsat efterleve de bestemmelser, der er fastsat for afholdelse af møde. På dagen for generalforsamlingen vil vi give nærmere besked om de bestemmelser der gælder på dagen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  Det reviderede regnskab medsendes (det kan ses her)
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Torben Schipper, der er på valg, er villig til genvalg.
  Birgit M Lemvigh er udtrådt af bestyrelsen og stiller ikke op til valg
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 7. Eventuelle forslag
 8. EventueltEfter generalforsamlingen ca. kl. 20:00 har GSG inviteret Ole Holck, civilingeniør, energikonsulent og BedreBoligrådgiver til at fortælle om, hvordan en energirådgivning foregår, og hvordan vi kan energirenovere vores bolig.

På grund af den usikkerhed covid-19 udgør har vi valgt at aflyse fællesspisningen efter generalforsamlingen. På dagen vil vi orientere om hvordan vi skal efterleve de Corona-bestemmelser kommunen har fastsat for møder i kantinen.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i GSG
c/o Jens M. Tarp 
Ellebækvej 33, 2820 Gentofte
ą
Niels Ull Harremoës,
6. aug. 2020 00.20
Comments