Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 18. mar. 2014 01.16 af Helle Harremoes
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
afholdes i kantinen på Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 
torsdag den 10. april 2014 kl. 18.30 
Indgang gennem rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse.

4. Fastsættelse af kontingent for år 2015.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Lemvigh og Kaj Torp er på valg. Kaj Torp ønsker ikke genvalg, mens Birgit Lemvigh er villig til at modtage genvalg.

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant:
Poul Callesen er revisor og er villig til at modtage genvalg. Revisorsuppleant er Inger Lise Rytter som ligeledes er villig til at modtage genvalg.

7. Eventuelle forslag.

8. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen, ca. kl. 19.30, vil Programchef Lennie Clausen fra Realdania fortælle om, hvad Realdania arbejder med, hvordan de gør, og fortælle om store og små projekter osv. Han vil vise billeder fra nogle af de mange projekter, de er involveret i, heriblandt mange flotte bygninger og byprojekter. Der vil efterfølgende være lejlighed til at stille spørgsmål.

Lennie Clausen er Programchef i Realdania for ”Innovation i byggeriet”, som er ét af fem nye filantropiske programmer i Realdania. Hans uddannelsesbaggrund er Civilingeniør og Ph.d. Han har været i Realdania siden marts 2002 og været med til hele opbygningen af Realdania fra realkreditinstitution til filantropisk forening. Før det har han forsket i en del år ved DTU og Statens Byggeforskningsinstitut.

Efter generalforsamlingen arrangeres som sædvanlig fællesspisning i rådhusets kantine. Der serveres buffet inkl. 1 stk. øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør kr. 50 pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet på foreningens konto nr. 4190-7022832 eller ved fremsendelse af beløbet i check til Jørgen Tjørning, Søtoften 19, 2820 Gentofte, senest den 3. april 2014.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.
Comments