Antistøjgruppen

Her kan læses artikler om støj og antistøjgruppens indsats

Se vejdirektoratets kort over støjbelastningen her (I venstre side skal du huske at vælge "Veje i by, 1,5m" under punktet "Vejstøj" for at få vist noget)


Gentofte Kommunes støjhandleplan
Gentofte Kommunes støjhandlingsplan fremgår af kommunenes hjemmeside her.
Læs GSGs Antistøjgruppes kommentarer Gentofte Kommunes støjhandleplan her 

Vejdirektoratet
Se Vejdirektoratets Hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/EU_stoejhandlingsplan.pdf

I VDs støjhandlingsplan er GSGs Antistøjgruppes kommentarer medtaget, hvor vi opfordrer til, at der bliver gjort noget ved Lyngbyvej, som er den sidste By-Motorvej uden støjskærme.

Her er referater af diverse møder der er holdt i Antistøjgruppens regi