Nyhedsbrev 17

Kommende arrangementer

Orkidétur i Nymosen

Mandag den 10. juni kl 17

Mødested: Indgangen til Nymosen ved Vangede Kirke

Turen ledes af Lisbeth Boye Jensen fra kommunens grønne guide og Sussi Ravn fra Park og Vej deltager også. På turen besøger vi en villaejer, som har have med adgang til helt uberørte naturområder i Nymosen.

Husk gummistøvler - det er nødvendigt, når vi skal ud i de uberørte områder i mosen.

Turen sluttes af med en øl eller vand i GVI.

Tilmelding er ikke nødvendig

------------------ o ------------------

Gentofte Kommune har bedt os viderebringe følgende invitation til et spændende arrangement:

Energy Day præsenterer energibesparende løsninger

Søndag d. 16. juni kl. 11-18

kan du få gode råd om alt indenfor klima og bæredygtighed i Charlottenlund Strandpark, hvor der vil være telte og boder på plænen overfor Skovriderkroen.

Se hele programmet og yderligere information i vedhæftede invitation.

------------------ o ------------------

Sankt Hans fest ved Gentofte Sø søndag den 23. juni fra kl. 19

Traditionen tro arrangerer Gentofte Sogns Grundejerforening Sankt Hans Fest ved Gentofte Sø den 23. juni med følgende program. Og i år er der et helt nyt orkester.

19.00 Festpladsen åbner med salg af pølser, øl, vin, vand, pop-corn, chips og slik

19.15 - 20.00 Klovnen Trampolina underholder og laver ballondyr til børnene.

20.00 - 23.00 Orkester Festskaberne spiller

21.30 Borgmester Hans Toft holder båltalen

22.00 Bålet tændes og vi synger midsommervisen under ledelse af Kgl. operasanger

Michael W. Hansen.

22.50 Festfyrværkeri på Gentofte Sø

------------------ o ------------------

Fra Thomas Vikstrøm har vi modtaget følgende indbydelse, som vi håber nogen af vores medlem-mer vil benytte sig af:

Har du lyst til at være med til at sikre en mangfoldig natur i et spæn-dende naturområde?

Gentofte Høslætlav søger flere deltagere til høslæt på engarealer vest for Gentofte Sø. Opgaverne omfatter slåning af vegetation med le samt sammenrivning af den nedslåede vegetation. Dette er til gavn for sjældne plantearter, der trives bedst under næringsfattige og lysåbne forhold.

Næste høslæt finder sted tirsdag den 2. juli 2013 kl. 16-ca. 20.

Se vedhæftede invitation med yderligere oplysninger.

------------------ o ------------------

Fjernvarme eller naturgas

I det seneste blad meddelte vi, at vi arbejder på at arrangere et møde hvor vi kan få belyst fordele og ulemper ved de to forskellige forsyningsmuligheder.

Det har været meget sværere end ventet at få dette arrangement op at stå, men det er bestemt ikke opgivet. Vi forventer at få tilsagn til et arrangement i løbet af efteråret i samarbejde med Gentofte Kommune og vi sender naturligvis meddelelse ud om tidspunkt, så snart det er på plads.

Gentofte, den 2. juni 2013

Jørgen Tjørning