Nyhedsbrev nr. 20

Gentofte Sogns Grundejerforening

Grundejerforening for Gentofte og Vangede

Nyhedsbrev nr. 20

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?

GSG – Grundejerforening for Gentofte og Vangede søger nye medlemmer til bestyrelsen.

Vores nye medlem skal have lyst til og flair for at styre og administrere projekter og drift i bestyrelsen, herunder administrativ udvikling.

Bestyrelsen er i dag sammensat af medlemmer med forskellig baggrund, både personligt, fagligt og professionelt, og du kan derfor forvente en høj grad af varieret og kompetent sparring og samarbejde.

Vi har en uformel tone og arbejdsform, og vi arbejder med de sager og projekter, der interesserer os, og som vores medlemmer sætter på agendaen. I tillæg repræsenterer vi vores medlemmers interesser over for kommunen.

Vi holder bestyrelsesmøder 4 gange årligt, samt et årligt bestyrelses seminar, hvor strategi for det fremtidige arbejde og indsatsområder bearbejdes i dybden.

Endvidere holder vi 3-4 medlemsarrangementer årligt, herunder den store Sankt Hans fest ved Gentofte sø, generalforsamling samt et eller to relevante og aktuelle medlemsarrangementer.

Hvis du har lyst til at blive en del af det spændende arbejde i GSGs bestyrelse, så henvend dig til Birgit Lemvigh, tlf. 39 65 08 85 eller Thor N. Callesen, tlf. 39 68 39 90.

------------------ o ------------------

Kommende arrangementer

Generalforsamling med efterfølgende foredrag og middag

Torsdag den 10. april 2014 kl. 18.30 på Gentofte Rådhus

Efter foreningens ordinære generalforsamling, hvortil indkaldelse udsendes i den kommende uge sammen med seneste nummer af vores medlemsblad, er der et indlæg af Programchef Lennie Clausen fra Realdania, der vil fortælle om, hvad Realdania arbejder med, hvordan de gør, og fortælle om store og små projekter osv. Han vil vise billeder fra nogle af de mange projekter, de er involveret i, heriblandt mange flotte bygninger og byprojekter. Der vil efterfølgende være lejlighed til at stille spørgsmål.

Lennie Clausen er Programchef i Realdania for ”Innovation i byggeriet”, som er ét af fem nye filan-tropiske programmer i Realdania. Hans uddannelsesbaggrund er Civilingeniør og Ph.d. Han har været i Realdania siden marts 2002 og været med til hele opbygningen af Realdania fra realkreditin-stitution til filantropisk forening. Før det har han forsket i en del år ved DTU og Statens Bygge-forskningsinstitut.

Tilmelding til generalforsamling og foredrag er ikke nødvendig.

Efter foredraget er der middag, hvortil tilmelding er nødvendig. Tilmelding sker ved indbetaling af 50 kr. pr. deltager til foreningens konto i Danske Bank, reg. nr. 4190, konto nr. 7022832, senest mandag den 7. april.

------------------ o ------------------

Sådan forbereder du dit hus til salg.

Er enhver forbedring en værdistigning?

Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 19.00. Sted Gentofte Rådhus i kantinen

De fleste af os skal på et tidspunkt sælge vores hus. Det er ikke noget vi normalt går og tænker over, men for mange af os kunne der være en grund til at tænke over det. Nogle boligforbedringer får vi igen, når vi sælger huset – andre har ingen betydning for salgsprisen. Vi kan f.eks. overveje om et omfangsdræn øger prisen på huset – eller et nyt køkken?

For mange af os er huset et supplement til pensionsopsparingen, og det vil være rart at få glæde af de fornuftige investeringer i huset – når vi alligevel bor i det.

Aftenens foredragsholdere har helt sikkert en mening om det!

Program:

19:00

Præsentation af emne og indlægsholdere (Mogens G. Nielsen, GSG)

19:10 Forbedringsmuligheder ser fra ejendomsmæglerens side (Ejendomsmægler Torben Haraldsted, Danbolig)

20:00 Pause med vin og snacks

20:15 Muligheder set fra den byggesagkyndiges side (Arkitekt Uffe Kruse)

20:45 Paneldiskussion

21:00 Tak for i aften

Tilmelding primært på tilmeld@gsgnyt.dk

Arrangementet er gratis for medlemmerne af GSG. For ikke medlemmer prisen for at deltage 90 kr.

Sponsor: Danbolig

Jørgen Tjørning