Nyhedsbrev nr. 4 19. oktober 2010

Kommende egne arrangementer:

Den 26. oktober kl. 19 afholdes møde i GVI’s lokaler, Mosebuen 28B. Emnet er drøftelse af trafik- og parkeringsproblemer ved GVI og Mosebuen. Tilmelding ikke nødvendig.

Den 28. oktober kl. 18.30. Medlemsmøde på Gentofte Rådhus om sikring af vores huse mod indbrud. Tilmelding senest den 21. oktober.

Den 19. november kl. 19. Arrangement på Teatret Bag Kroen med forestillingen ”Mord på Sanatoriet”. Forestilling og middag kr. 328 pr. medlem. Tilmelding senest den 4. november .

Tilmelding til info@gsgnyt.dk

Se mere på vores hjemmeside: www.gsgnyt.dk

Andre arrangementer:

Søndag den 31. oktober holder Gentofte Hospital åbent hus for lokale borgere, andre interesserede samt medarbejdere og familie. Der vil i den forbindelse blive arrangeret en række aktiviteter og guidede ture rundt på hospitalet i tidsrummet fra klokken 14 til 17.

Gæsterne vil blandt andet få mulighed for at opleve en hjerteundersøgelse, besøge sterilcentralen og smage på hospitalets mad i køkkenet. Ud over det, vil der også være en bamseskadestue, hvor de mindste kan more sig.

Arrangementet vil blive annonceret i lokalpressen.

Lokal orientering:

Uddelt af Gentofte Kommune til beboerne på Tjørnekrogen, Mitchellstræde, Fiskebakken og langs østsiden af Gentofte Sø:

”Gentofte Kommune, Teknik og Miljø, gennemfører renovering af grusstien langs østsiden af Gentofte Sø i perioden 11.-25- oktober.

Gentofte Sø og Brobæk Mose er det mest benyttede naturområde i Gentofte Kommune. Især grusstien langs søbredden benyttes intensivt til spadsereture og motionister. Det er nødvendigt at rette grusstien grundigt op med omkring 10 års mellemrum.

Stien på østsiden rettes nu op og bagefter udlægges der et toplag af Slotsgrus. Det er et materiale af høj kvalitet, som Gentofte Kommune har god erfaring med at bruge i de grønne områder.

Arbejdet vil i udførelsesperioden kunne medføre mindre gener for beboerne såsom forringede tilkørsels- og parkeringsforhold. Entreprenøren har brug for at tilkøre materialer til stien ad Mitchellstræde og Fiskebakken, og især beboerne her bedes bære over med de gener, der eventuelt kan opstå under arbejdet.”

Vi må rose kommunen for en prisværdig informativ orientering til de berørte beboere.

Fiskesituationen:

Kaj Nielsen fra Lystfiskerforeningen udarbejdede den 5. maj denne rapport om fiskesituationen i Gentofte Sø:

”Jeg har nu i halvandet døgn haft 10 ruser ude i søen og det viser sig at der stadig er levende skaller, men ikke mange, da der var 10 ruser ude, ialt 5 stk. a ca. 10-12 cm, plus en på ca.25 cm. Der blev desuden fanget en ganske pæn suder på ca. 1,5 kg .

Og så kan jeg oplyse, at der på nuværende tidspunkt er fanget 15 gedder, der alle er genudsat, og der er desuden af forholdsvis troværdige personer observeret karper svømmende omkring.

Ålene er nok helt væk vurderet ud fra de store mængder døde, der er observeret.

Der må tilsyneladende have været steder der ikke har været ramt af iltsvind.

Bestandene kan selvsagt ikke vurderes m.h.t. størrelse med denne metode, kun eksistensen af visse arter.

Min vurdering er således at jeg mener at søen nok skal komme sig og bestandene af skaller, gedder og sudere forholdsvis hurtigt (3-5 år) vil reetableres. Ål vil være en saga blot (kræver udsætning som nok er tvivlsom) og de overlevende karper vil få en frist til næste isvinter.”

Hertil kan jeg tilføje, at jeg i udstillingsskabet ved Fiskebakken for få dage siden så en notits om, at der er udsat 1.500 stk. åleyngel i søen, så nu kan det jo være alt alligevel i løbet af et par år bliver som før med både ål og karper.

Det er i øvrigt en god ide at følge med i informationerne i udstillingsskabet. Der står hele tiden noget nyt og spændende om søen.

Analyse af huspriserne i området viser stigende priser på husene i Gentofte Sogns Grundejerforenings område

Vores bestyrelsesmedlem Mogens G. Nielsen har gennemført en analyse af 252 ejendomshandler i GSGs område i de sidste 3 halvår. Analysen viser pæne stigning i huspriserne gennem de sidste 1½ år siden finanskrisens start.

Analysen dækker GSGs område som ca. 6800 husstande i området omkring Gentofte Sø.

Kvadratmeterpriserne varierer selvfølgelig med beliggenhed, alder og husets stand, men da der det er rimelig stor mængde af huse som har været solgt i perioderne, kan gennemsnitspriser benyttes til en vurdering af prisændringerne i perioden.

Huspriserne er i området gennem de sidste 3 halvår steget fra en gennemsnitspris på 25.300 kr/m² i første halvår 2009 til 30.300 kr/m² i første halvår 2010, svarende til en stigning på 20%. Tilsvarende kan det ses, at afslaget ved hussalgene faldet i perioden, idet det gennemsnitlige afslag i forhold til udbudsprisen er faldet fra 12% i første halvår 2009 til 8% i første halvår 2010.

En nærmere analyse af tallene viser, at husenes gennemsnitsalder har ligget rimeligt konstant, idet de solgte huse i gennemsnit i alle perioderne er bygget i sidste halvdel af 1930’erne.

Analysen viser, at hussalget igennem det sidste knap 1½ har ligget på et stabilt leje med ca. 3.3 hussalg pr. uge hvor det i finanskrisens start omkring årsskiftet 2009 var nede på 2,2 hussalg pr. uge. Et hussalg på 3,3 huse per uge er dog stadig meget lavt, idet det svarer til at hvert hus i gennemsnit bliver solgt en gang hvert 40. år. Der er således et stykke op til en fornuftig omsætning af husene.

Gennemsnitsstørrelsen på de solgte hus ligger i perioderne også nogenlunde konstant med en størrelse på ca. 150 m² og huspriserne har således en gennemsnitlig pris stigende fra 3,9 mio. kr. til 4,2 mio kr.

Resultaterne er nærmere angivet på GSGs hjemmeside www.gsgnyt.dk

Jørgen Tjørning