Bevaringsværdige huse

Gentofte Lige Nu, december 2013

Er dit hus bevaringsværdigt?

Vær opmærksom på om dit hus er bevaringsværdigt, når du skal bygge om. Hvis du skal lave udvendige ændringer på huset, skal du måske først søge om tilladelse hos Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune har en rig kulturarv, som kommunen værner om. Det kan være slotte, offentlige bygninger samt områder og strukturer. Alt det, der har en historie, der er værd at bevare, og som bidrager til den lokale identitet.

Men det handler også om mange tusinde private huse. Hvis dit hus er udpeget som bevaringsværdigt i en lokalplan, skal du søge om tilladelse til udvendige ændringer. Du kan på kommunens hjemmeside se, om dit hus er udpeget som bevaringsværdigt i en lokalplan.

Der kan være huse, der er bevaringsværdige, men som ikke er udpeget i en lokalplan. Disse huse fortjener også, at eventuelle ombygninger foretages i respekt for huset bevaringsværdier.

Du kan se, om dit hus er bevaringsværdigt, i Atlas over bygninger og bymiljøer på kommunens hjemmeside under Arkitektur og kulturarv, hvor du også kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bor i et bevaringsværdigt hus.

Om udpegning og forvaltning af bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger er ikke et spørgsmål om ”pænt” eller ”grimt”, men om de kvaliteter, der knytter sig til bygningerne.

Bygningen vurderes efter deres værdi inden for følgende:

• Arkitektonisk værdi:

Her ser man bl.a. på husets proportioner, materialevalg og detaljers bearbejdning. Ikke kun arkitekttegnede bygninger har arkitektonisk værdi.

• Kulturhistorisk værdi:

Er huset et godt eksempel på en lokal tradition, eller har det en særlig historisk betydning?

• Miljømæssig værdi:

Bidrager bygningen positivt til omgivelserne og til at understrege eller give området et særligt præg?

• Originalitet:

Her er fokus på, om bygningens oprindelige udtryk er bevaret.

• Tilstand:

Husets vedligeholdelsesstand indgår også i den samlede vurdering.

I sager, hvor kommunen skal tage stilling til ændringer på bevaringsværdige bygninger, lægges der vægt på, at bygningernes bevaringsværdi ikke forringes ved forandringerne.

Grundlaget for fastlæggelse og udpegning af bevaringsværdige bygninger blev skabt omkring 2004, hvor Gentofte Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen udarbejdede et atlas med beskrivelse af kommunens bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Kortlægningen af bevaringsværdige bygninger omfattede ca. 14.500 bygninger, der er opført før 1970.

Ca. 4.800 bygninger, der blev tildelt en bevaringsværdi fra 1 og til og med 4, blev siden optaget i kommuneplanen, som værende bevaringsværdige.

Kommuneplanen foreskriver at de udpegede bygninger ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Når en bygning eller en bebyggelse i en lokalplan er udpeget som bevaringsværdig, må denne ikke nedrives eller i det ydre, ændres eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette gælder også udskiftning af døre, vinduer, altaner samt ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Der kan læses mere om arkitektur og kulturarv på kommunens hjemmeside. www.gentofte.dk