Nyhedsbrev november 2016

Vi ser os desværre ikke i stand til at udarbejde et medlemsblad i 2. halvår af 2016, hvorfor I får nyheder fra Gentofte Sogns Grundejerforening her.

Medlemsarrangement

Foredrag af Niels Ulrik Kampmann Hansen

Niels Ulrik ved alt, hvad der er værd at vide om det gamle Gentofte og det gamle Vangede.

Han er forfatter til det store temahæfte om det centrale Gentofte og flere temahæfter om centrale bydele i Gentofte kommune som udgives af Gentofte lokalhistoriske Forening.

Det bliver bestemt en meget spændende aften. Vi håber I møder talstærkt op.

Onsdag d. 23. november 2016 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus

Der vil blive serveret Gløgg og æbleskiver til arrangementet, så vi kan ønske hinanden God Jul på en festlig måde. Arrangementet er gratis for medlemmerne. Ønsker du at deltage, vil vi gerne høre fra dig senest d. 18/11, kl. 12 på mail tilmeld@gsgnyt.dk

Medlemsblad

Bestyrelsesmedlem Morten Gjøl, der var redaktør på det forrige medlemsblad, har desværre valgt at trække sig fra bestyrelsen. Og da de resterende medlemmer af bestyrelsen ikke er store skribenter, og bestyrelsesarbejdet nu er fordelt ud på færre hænder, ser vi os ikke i stand til at udgive et blad på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsesmedlemmer

Vi er nu kun fire medlemmer i bestyrelsen, hvilket er for lidt til en forening med over 1000 medlemmer. Vores vedtægter siger der skal være mellem syv og ni personer i bestyrelsen. Så har du lyst til at deltage i det spændende arbejde med at varetage medlemmernes interesser specielt overfor Gentofte Kommune hører vi meget gerne fra dig. Ring til formand Birgit Lemvigh på tlf. 39 65 08 85 for at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet eller send en mail til mail@gsgnyt.dk.

Tilmeld dig PBS

Set i lyset af den lille bestyrelse, og for at mindske administrationen med medlemsregisteret vil vi kraftigt opfordre de af vores medlemmer, der ikke er tilmeldt PBS, til at få det gjort. Det er der flere grunde til:

· Der er meget mindre arbejde for bestyrelsen ved PBS opkrævning

· Det koster foreningen flere penge at opkræve via et girokort, end ved at opkræve via PBS.

· Du skal ikke huske at få betalt et girokort til tiden, det sker automatisk

· Du slipper for at gå i banken eller at indtaste informationerne i din netbank

· Vi slipper for at sende rykkere ud til dem, der er kommet til at smide girokortet væk

· Du sparer 20 kr. på kontingentet

Du kan tilmelde dig PBS på vores hjemmeside. Du skal bruge dit medlemsnummer, som du enten kan finde i overskriften i de mails vi sender, eller kan få oplyst ved at henvende dig til mail@gsgnyt.dk.

Lommepark

Borgermøde om Lommepark Baunehøj

Gentofte Kommune inviterer til borgermøde om udvikling af det grønne areal ved bronzealderhøjen Baunehøj, der i 2017 omdannes til en såkaldt lommepark.

Alle interesserede opfordres til at deltage i mødet, da det er jer, der bedst kan bidrage med viden om området og give indblik i, hvad der kan gøre Lommepark Baunehøj til et attraktivt sted.

Tid: Tirsdag d. 22. november 2016, kl. 19.00-21.00

Sted: Bakkegårdsskolen, Lokale H2-09 (1. sal), Skolebakken 20, 2820 Gentofte.

Læs mere om arealet og Lommeparken i kalenderen på vores hjemmeside Lommepark.

Tilmelding til msso@gentofte.dk

Lokalplansforslag ang. altaner

Lokalplansforslaget i korte træk:

Lokalplanens formål er at mindske de indbliks- og udbliksgener, der kan være ved etablering af altaner og tagterrasser, ved at sikre at alle nye altaner og tagterrasser skal opføres med et minimum 1 meter højt, ugennemsigtigt værn.

Forslag til lokalplan 395 for altaner og tagterrasser omfatter alle villaområder i kommunen. Lokalplansforslaget kan i sin helhed læses her www.gentofte.dk/lokalplanforslag395

Høringssvar kan sendes til Gentofte Kommune inden 9. januar 2017.

Årsmøde i Naturfredningsforeningen

Hvordan kan vi borgere hver især og i fællesskab bidrage aktivt til, at Gentofte bliver endnu mere synlig som grøn og miljøvenlig kommune? Naturfredningsforeningen i Gentofte har inviteret forfatteren og debattøren Tor Nørretranders til at holde et oplæg om dette på foreningens kommende årsmøde tirsdag d. 15. november kl. 19. Læs hele invitationen i vores kalender på vores hjemmeside Naturfredningsforeningen.

Bog fra lokalhistorisk forening

”Fra Gjentofte Kommune” af Johannes Jørgensen

I 1911 tog Gjentofte Grundejer- og Borgerforening, Hellerup Grundejer- og Kommunalforening og Ordrup Kommunalforening initiativ til at udgive en lille bog om kommunen. Hensigten var at gøre reklame for Gentofte som et sted, hvor folk skulle føle sig fristet til at flytte hen, altså købe en grund og bygge deres kommende hjem.

Bogen indeholder derfor et stort antal tilbud om køb af byggegrunde og dertil hørende annoncer fra mange håndværkere, ingeniører, banker og andre med interesse i at hjælpe bygherrer med at realisere deres byggeprojekt. Bogen er således et unikt tidsbillede af udviklingen i Gentofte, som den tegnede sig i begyndelsen af det 20. århundrede. Udstykningsplanerne dækker stort set hele kommunen, og annoncerne tegner et billede af et samfund i rivende udvikling.

Hertil kommer så Johannes Jørgensens tekst, hvor han fremhæver de mange kvaliteter ved kommunen som bopæl. Johannes Jørgensen var i 1911 allerede en kendt forfatter og journalist, ikke mindst i udlandet. Det kneb mere på hjemmefronten, blandt andet fordi hans tidligere vennekreds, bestående af bl.a. brødrene Brandes, Viggo Stuckenberg, Sophus Clausen m.fl., havde undsagt ham på grund af, at han konverterede til katolicismen. Johannes Jørgensen havde bopælsadresse i Gentofte fra 1903 til 1914, og hans beskrivelse af kommunen er både indsigtsfuld og lidenskabelig. Han tegner et billede af et attraktivt sted at bo og krydrer det med beskrivelser af mange af kommunens seværdigheder. Desuden er bogen forsynet med samtidige fotografier og praktiske oplysninger af interesse for beboere, eksisterende såvel som kommende.

Når en forfatter som Johannes Jørgensen kunne overtales til at bidrage til et sådant ”reklameskrift”, ja så hænger det nok sammen med, at han i perioden var i konstant pengenød. Det ændrer dog ikke ved, at hans beretning har stor litterær og kildekritisk værdi og sammen med de ovennævnte annoncer og udstykningsplaner, der kan læses som et levn i kildekritisk sammenhæng, udgør den et vigtigt lokalhistorisk bidrag til Gentoftes historie.

Gentofte Lokalhistoriske Forening har derfor fået tilladelse af rettighedshaverne til at genoptrykke bogen.

Hvis bogen skulle have interesse kan den erhverves for kroner 50 ved henvendelse til Flemming Noes-Rasmussen, tlf. 41598416.