Referat 20180514

Referat af bestyrelsesmøde 14/5-2018

Til stede: Birgit, Helle, Jens, Flemming, Torben, Niels

Afbud: Henning

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2/2018, 4.4.18 hos Helle

Referat fra sidste møde godkendt

Under dette punkt blev der også behandlet konstituering. Den blev som følger:

Formand: Birgit

Næstformand: Jens

Kasserer: Torben

Sekretær: Niels

Fyrmester: Flemming

Web ansvarlig & medlemmer: Helle

2. Meddelelser fra

a)formand

Formand har deltaget i afskedsreception for grøn guide og i begravelse

Arrangement i spar nord velbesøgt

Helle har fået takkekort fra Hans Toft for gave

b)kasserer

Ingen kommentarer til saldobalance

c)medlemsansvarlige

De trods gentagne rykkere ikke betalende er smidt ud - vi har nu ca 1000 medlemmer

3. Parcelhusejernes Landsforening

Nyt blad, “Mit hus”

De har sendt noget ud ved GDPR

4. Fællesrådet

Møde på onsdag. Flemming Lund fra Skovshoved er meget aktiv ifht. Plan og Byg og ifht. lokalplan 402. Helle var til Generalforsamling i Skovshoved og der var efterfølgende snak om, at man til hvert møde skulle diskutere praktisk erfaringsudveksling - fx medlemssystem, GDPR, nets, bladtrykning.

Møde 16/5 onsdag 16:30 - Birgit deltager.

5. Lokale spørgsmål

Sag om kirketorv

Jens har sendt kort tekst ifbm. renovering af kirketorvet

Grønt look skal opretholdes - lindetræer bevares.

Antal p-pladser bevares - gerne bredere båse.

P-problematik taget op af lokalavis.

Anbefal opgaveudvalg til kommune - tænk også langsigtet planlægning ind. Man må overveje konsekvenser af fortætningen - hvis vi ikke gør noget i planlægningen, så bliver det værre.

Eksempelvis er der krav om etablering af p-pladser ved nybyggeri - men i praksis er der ingen konsekvenser, hvis p-pladserne sløjfes.

6. Skt. Hans, tilrettelæggelse

- indkøb

- priser

- sponsorer

- produktion af program med sange

- bemanding

Underholdning:

Vangede spejderne igen i år.

Festskaberne igen.

Helle afklarer, om spejderne vil sælge kaffe og kage? Ellers kontakter vi en skoleklasse

Hans Toft kommer igen 21.30

Materiel:

Pengekasser, prisskilte med Mobilepay 5 cifre, 49708 - Flemming

Flemming har den gamle pris-side

Forklæde og handsker til Grillmester - Flemming

Sweatshirts - Flemming

Indkøb: Jens - Brugsen

Cola, fanta, vand, rødvin, slik

Flemming: popcorn

Popcorn maskiner virker nu

Højst 200 pølser

Ølglas & vinglas - Flemming

Fadøl: Flemming

Samme priser som sidste år.

Sløjf hvidvin og breezers - vi kan ikke holde dem kolde

Birgit udsender køreplan

Midsommervisen:


Midsommervisen synges på Shu-bi-dua

Orkester synger for

Torben sørger for tryk

Sponsorater:

Danbolig, Home, Superbrugsen Vangede

5.000 kr pr sponsor

Birgit kontakter lokalavis om arrangementet under “Det Sker”

Flemming har talt med beredskab

Birgit har talt med politi osv

Bemanding:

Flemming, Frederik, Kenneth, Katrine

Birgit

Jens + Hanne?

Torben, Emil

Opsætning samme dag 23/6 kl 10

Start kl 17

Nedtagning 24/6 kl 11

Spisning - skal det slås sammen med bestyrelsesseminar?

Primo september - kniv og gaffel, men rigelige portioner

Evt Cafe Øresund?


7. Kommende arrangementer, forår 2018 og ideer til efteråret 2018

Besøg i folketinget - Mads Fuglede (V) inviterer til møde om trafik den 4/6 19-21.

Send mail ud til medlemmer snarest (gjort 17/5)

Torben er tovholder. Svar til tilmeld@gsgnyt.dk

Sankt Hans

Birgit: Kontakt Thomas Wikstrøm - foreslå dage slut november

Sted: Frivilligcenteret på Smakkegårdsvej - inkl mødesal til 50?

Vi melder os ind i frivilligcenteret

Tidspunkt?

Niels: Måske kan Gentofte kvæggræsserlaug fortælle om køerne og naturplejen?

Jens: Kan vi få et foredrag fra Lokalhistorisk forening - foredrag om årets hæfte?

8. Medlemsbladet efterår 20178

Gennemgang af ideer til artikelstof og redaktion

Ud sidst oktober?

Redaktion: Helle

Artikler skal ligge klar midt september

Artikelideer:

  • Folketingsbesøg - og nævn, at de, der ikke har mail, er gået glip af det.
  • Præsentation af grøn guide.
  • Artikel om kvæg
  • Parkeringstiltag
  • Rottebekæmpelse
  • Formanden har ordet
  • Kirketorvet - Jens
  • Naboens byggerier - brug Bolius artikler
  • Tag lidt fra Lokalhistorisk forenings hæfte
  • Sankt Hans artikel - vi synger nu på Shubidua
  • Vi har nu rabataftale med Flügger - 15%

9. GDPR

Vi bruger GDPR oplæg fra PL

  • Helle må udgives på nettet
  • Foreningsadministrator er databehandler - tilføjes i listen
  • Helle publicerer privatlivspolitik på hjemmeside

Intern beskrivelse

- intet at bemærke

Tro og love

  • alle bestyrelsesmedlemmer skriver under ved indtrædelse i bestyrelsen.

10. Eventuelt

a) Både

Niels skriver til medlemmer og hører om interesse

Ellers må vi prøve at overdrage dem til lystfiskeriforeningen? Ornitologer? Nogen?

Med svar til Flemming

b) Opgaver

Ang lokalplanforslag

  • Vi deltager i møderne
  • Skal vi sende dem ud til medlemmerne?
  • Kun udsende med standardformulering
  • Niels overtager opgaven med at videresende lokalplaner til medlemmer, når det er vurderet relevant
  • Formandsskabet vurderer om det er relevant - Jens

Alle henvendelser til info@gsgnyt.dk går til formand/næstformand

Kalenderen på hjemmesiden udgår

Kan vi få en bedre beskrivelse af funktionerne - så kan vi bedre uddele opgaver.

c) Bestyrelses seminar

Vi skal holde bestyrelsesseminar om hvilke funktioner vi skal have og hvilke opgaver vi skal løse.Det afholdes en lørdag eller søndag i august - Niels sender Doodle ud

d) Næste møde

Næste møde 5/9 kl 17 hos Henning, Morgenvej 6

Og næste igen 5. november kl 17

e) Vi prøver at vedlægge girokort med breve til nytilflyttere