Gentofte Sogns Grundejerforening

Grundejerforening for Gentofte og Vangede

Velkommen!

Vi prøver løbende at forbedre vores hjemmeside - og vi hører meget gerne fra medlemmer der har idéer og forslag, både om hjemmesiden og om emner, som vi bør behandle i dette forum. Vi kan kontaktes enten ved at bruge vores kontaktformular eller ved at skrive til vores mail adresse mail@gsgnyt.dk.

God fornøjelse!

Du kan melde dig ind her.


Generalforsamling UDSKUDT.

Når vi kender den nye dato, vil det fremgå af siden her.

Indkaldelse til generalforsamling i GSG

onsdag d. 21. april 2021 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Adgang via Rådhusets hovedindgang.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabet er trykt i bladet)

  4. Fastsættelse af kontingent for 2022

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp er på valg. Flemming er villig til genvalg.

  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  7. Eventuelle forslag

  8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Gitte Larsen Dalskov, der står i spidsen for ’Gentofte Fri for tyveri’.

Efter Gittes oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager.


Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832, senest 12. april 2021.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.


OBS!

Generalforsamlingen er indkaldt til afholdelse i april, i henhold til vedtægternes krav herom. Hvis afholdelsen på dette tidspunkt imidlertid ikke vil være mulig på grund af coronarestriktionerne, forbeholder bestyrelsen sig muligheden for en udsættelse.


En eventuel udsættelse vil blive bekendtgjort på GSGs hjemmeside senest 8 dage før samt med nyhedsbrev pr. e-mail.

Du kan tilmelde dig til betalingsservice, så dit årlige medlemskontingent til Gentofte Sogns Grundejerforening bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Tilmeld dig til PBS her - hvor du også kan se reglerne. Du skal bruge NemID for at tilmelde dig.

Du kan se billeder fra vores arrangementer her

Her er et link KLIK her

Send os din email adresse!

Såfremt du ønsker at modtage informationer fra Gentofte Sogns Grundejerforening via email, så send en mail til foreningen her: medlem@gsgnyt.dk og skriv navn og adresse, så bliver det registreret i vores medlemssystem.

Juridisk konsulent:

Cand.jur.

Birgit Lemvigh,

tlf.: 39 65 08 85.

Ved henvendelse man.-tors. kl.10-11 kan medlemmerne få oplysning og råd i grundejerspørgsmål af juridisk og skattemæssig art. Vejledningen er gratis, men omfatter ikke videregående egentlig advokat-assistance.