Generalforsamling 2021

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes tirsdag den 5. oktober, kl. 18.30 i

Bistro 28 i GVI's klubhus Mosebuen 28B, 2820 Gentofte

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning om foreningens virksomhed

  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet.

  • Fastsættelse af kontingent for 2022

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp er på valg og er villige til at modtage genvalg.

  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  • Eventuelle forslag

  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra Bistro 28 og øl, vin eller vand. Vi har i år valgt ikke at tage betaling for spisningen, og håber at se mange af vores medlemmer til en hyggelig aften.

Tilmelding til spisning sker ved at udfylde nedenstående formular (som ikke er tilgængelig mere, da tilmeldingsfristen er overskredet) senest mandag d. 27. september 2021.


Hvis du ikke deltager i spisningen, er det ikke nødvendigt at tilmelde dig på forhånd.