Kørebanerendoldelse


Oversigt

over renholdelse af vore veje:

blå = mandag

rød = tirsdag

grøn = onsdag

violet = torsdag

brun = fredag Renholdelsesuger:

Distrikt 1: 1. hele uge i md.

Distrikt 2: 2.uge

Distrikt 3: 3. uge

Distrikt 4: 4.uge

Den planlagte kørebanerenholdelse på faste dage i måneden kan ikke gennemføres i perioder med sne og frost eller ved kraftigt bladfald.

Planlagt kørebanerenholdelse på datoer der er helligdage udføres i dagene forinden.