Gentofte Sø

Her vil vi samle information om Gentofte Sø.

Leje af både og brug af fisketegn

Grundejerforeningen har to både ved bådebroen, som medlemmerne kan låne.

Det foregår ved at du kommer forbi Bjarne Skovsbøll i Nyt Syn på Gentoftegade, og får udleveret en nøgle mod betaling af 50 kr. kontant eller du kan forlods overføre beløbet til

GSG's bankkonto: 4190-7022832 med teksten Bådnøgle.

Det praktiske:

For de 50 kr. får du en nøgle, som virker i perioden 1. juni til 31. oktober.

Den nøgle du køber virker i postkassen, som står ved huset over for bådebroen.

I postkassen ligger der en nøgle til lågen på selve bådebroen. (undskyld at billedet ligger ned, klik på det for at se i større format og den rigtige vej)

Når du har låst dig ind til bådene, skal du lægge bådebrosnøglen tilbage i postkassen.

GSG har to både med tilhørende årer.

Der står en boks med redningsveste til fri afbenyttelse.

Efterlad alting som du ønsker selv at finde det

Du må ikke gå i land andre steder end ved bådebroen.

Det er ikke tilladt at ro Sankt Hans aften af sikkerhedshensyn

Det er muligt at sejle på søen fra d. 1. juni og frem til 31. oktober.

Hvis man vil fiske fra bådene og er over 18 år, skal man have fisketegn. Det kan man få hos Gentofte Kommunes Borgerservice. Et fisketegn koster 50 kr. for 2019, hvis man bor i kommunen. Man skal dog samtidig være i besiddelse af et lystfiskertegn fra staten. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk og koster 185 kr. pr. år, hvis man er mellem 18 år og den alder, hvor man har ret til at oppebære folkepension.

Husk at det kun er tilladt at fiske fra båd og ikke fra bredden eller broerne.

Vi håber du får nogle hyggelige stunder med sejlads på søen.


Fugle observationer i Gentofte Sø og Brobæk Mose

DOF (Dansk ornitologisk Forening) skriver om Gentofte Sø på deres hjemmeside. Og catetakerne for Gentofte sø, skriver om deres naturobservationer Caretaker Gentofte sø

Udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose

På kommunens hjemmeside, kan man læse om Gentofte Sø og herunder også den seneste plejeplan.


Fredningssag Insulinmosen