Ro en tur på Gentofte Sø

Oprettelsesdato: 14-05-2016 16:48:56

Grundejerforeningen har to både ved bådebroen, som medlemmerne kan låne.

Det foregår ved at du kommer forbi Garderhøj Fortet, og betaler 50 kr. til Flemming. Han udleverer så en nøgle du skal bruge for at du kan komme til bådene.

Det praktiske:

  • Den nøgle du køber virker til postkassen, som står ved huset over for bådebroen.

  • I postkassen ligger der en nøgle til lågen på selve bådebroen.

  • Når du har låst dig ind til bådene, skal du lægge bådebrosnøglen tilbage i postkassen.

  • GSG har to både med tilhørende årer.

  • Der står en boks med redningsveste til fri afbenyttelse.

  • Efterlad alting som du ønsker selv at finde det

  • Du må ikke gå i land andre steder end ved bådebroen.

  • Det er ikke tillandt at ro Sankt Hans aften af sikkerhedshensyn.

Da Gentofte Sø er et Natura2000 område, er det kun tilladt at sejle på søen i perioden fra d. 1. juni til 31. oktober (nøglen til bådebroen vil derfor kun være i postkassen i denne periode).

Oplever du problemer med nøglen eller bådene, kan du kontakte Flemming (40 16 60 18/ flemming@gsgnyt.dk).


Hvis man vil fiske fra bådene og er over 18 år, skal man have fisketegn. Det kan man få hos Gentofte Kommunes Borgerservice. Et fisketegn koster ca. 50 kr., hvis man bor i kommunen. Man skal dog samtidig være i besiddelse af et lystfiskertegn fra staten. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk og koster 185 kr. pr. år, hvis man er mellem 18 år og den alder, hvor man har ret til at oppebære folkepension.

Husk at det kun er tilladt at fiske fra båd og ikke fra bredden eller broerne.


Vi håber du får nogle hyggelige stunder med sejlads på søen.