Støjhandleplan 2021-2026

Høringssvar til Støjhandlingsplan 2021- 2026

Formålet med en støjhandlingsplan må være at begrænse støjen mest muligt og helst ned til de anbefalede støjgrænser.

Dette må gælde alle områder i Gentofte kommune. I forslaget er ganske rigtigt angivet forskellige myndigheder med ansvar for forskellige områder. Områder, hvor Gentofte Kommune selv har ansvaret, kan der selvfølgelig laves de nødvendige handlingsplaner for indgreb til begrænsning af støjen. På samme måde kan Gentofte kommune ikke lave planer for andre myndigheder, men den kan påvirke gennem dialog med disse myndigheder.

Da støjen er belastende for alle borgere, er det ikke tilfredsstillende at Gentofte Kommune bare henviser til andre myndigheder, for eksempel Vejdirektoratet, hvad angår støjen fra motorveje. Der må, enten direkte i støjhandlingsplanen eller i en samtidig vedtagelse af tillæg, være en forpligtigelse til aktivt at søge løsninger på disse problemer.

Støj fra motorveje og jernbanestrækninger er meget belastende og sundhedsskadeligt.

Da denne støj er meget generende for Gentofte Kommunes borgere, må Gentofte Kommune gå aktivt ind og være med til en bekæmpelse af denne støj.

De mange beregninger, der er nemlig ikke foretaget en eneste måling, der er foretaget, viser alle for højt støjniveau. Disse beregninger er foretaget på baggrund af trafiktal fra 2017, og målinger/beregninger i dag vil formentlig være endnu højere. Det skal også bemærkes, at motorcykler samt udrykningskøretøjer på Lyngbyvejen/Helsingørmotorvejen ikke er medtaget. Hertil kommer den nye helikopterlandingsplads ved Svanemøllens kasserne, som alt andet lige vil give en del støj over Gentofte i forbindelse med at helikopterne letter og lander.

Hvordan vil man forholde sig til udbygningen af Lynetteholmen. Denne udbygning påbegyndes i 2021. I første fase over en 3-årig periode skal der ske en oplagring af jord i Nordhavnen. Denne jord skal nødvendigvis transporteres ad Helsingørmotorvejen indtil den nye vej fra Amager er færdig og den egentlige opfyldning påbegynde. Her må Gentofte Kommune have en holdning og ret til indsigelser mod forøgede støj.

Gentofte Kommune må komme egne borgere til undsætning og være med til om nødvendigt, at fremprovokere udførelse af støjbegrænsende foranstaltninger.
Handlingsplanerne mangler visioner og handlingsorienterede tiltag.

02.12.2020

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening

Bjarne Skovsbøll Georg Sandersen

Formand Næstformand