2021 Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i GSG

onsdag d. 21. april 2021 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Adgang via Rådhusets hovedindgang.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabet er trykt i bladet)

  4. Fastsættelse af kontingent for 2022

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp er på valg. Flemming er villig til genvalg.

  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  7. Eventuelle forslag

  8. Eventuelt


Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Gitte Larsen Dalskov, der står i spidsen for ’Gentofte Fri for tyveri’.

Efter Gittes oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager.


Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832, senest 12. april 2021.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.


OBS!

Generalforsamlingen er indkaldt til afholdelse i april, i henhold til vedtægternes krav herom. Hvis afholdelsen på dette tidspunkt imidlertid ikke vil være mulig på grund af coronarestriktionerne, forbeholder bestyrelsen sig muligheden for en udsættelse.


En eventuel udsættelse vil blive bekendtgjort på GSGs hjemmeside senest 8 dage før samt med nyhedsbrev pr. e-mail.