Fuglegårdsvej

Oprettelsesdato: 02-05-2011 14:45:35

Der har været afholdt Borgermøde vedrørende parkering og trafikforhold på Fuglegårdsvej onsdag dag den 27. april 2011 på Bakkegårdsskolen.

Mødedeltagere:

Borgmester Hans Toft

Teknisk Direktør Trine Holmberg

Park- og Vejchef Niels Christian Koefoed

Viceborgmester Eyvind Vesselbo

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther

Endvidere omkring 50 borgere fra området omkring Fuglegårdsvej

Baggrund:

Anledningen til mødet er, at en række borgere har modtaget parkeringsafgifter på grund af ulovlig parkering på grusarealet mellem træerne på Fuglegårdsvej. Det har givet anledning til klager.

Sagen har været politisk behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. april 2011, hvor udvalget drøftede mulighederne for at tillade parkering på grusarealet på Fuglegårdsvej under forudsætning af politiets godkendelse. Udvalget vedtog at afholde et borgermøde med beboerne på Fuglegårdsvej med henblik på at drøfte trafikforholdene og parkering på vejen med borgerne, inden der træffes en endelig afgørelse i Trafik- og Miljøudvalget.

Indstilling:

Under den livlige debat blev der bred enighed om, at borgerne indstiller til politikerne, at tillade parkering på grusarealet på Fuglegårdsvej. Ligeledes opfordredes politikerne til at foretage foranstaltninger, således at hastighederne på Fuglegårdsvejvej reduceres – evt. via vejbump.