Indkaldelse til generalforsamling

Oprettelsesdato: 24-02-2017 09:56:00

GSG holder generalforsamling onsdag d. 5. april kl. 18.30 i Kildeskovshallen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet er trykt i bladet

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Lemvigh og Torben Schipper er på valg og begge er villige til at modtage genvalg

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.

7. Eventuelle forslag

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 har GSG inviteret formand for byplanudvalget og næstformand i miljø og teknik udvalget Marianne Zangenberg til at fortælle om kommunens planer for fjernvarmeudbygningen og andre tiltag af betydning for

grundejerne.

Efter Marianne Zangenbergs oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 55,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i

Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med Mobile-Pay til 49708, senest 30. marts.

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig.