Indkaldelse til generalforsamling - med forbehold for flytning pga. COVID19

Oprettelsesdato: 19-03-2020 17:43:28

Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 22. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed
  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
  • Fastsættelse af kontingent for 2021
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer: Torben Schipper er på valg og er villige til at modtage genvalg. Birgit Lemvigh er på valg, men ønsker ikke genvalg.
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelle forslag
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Ole Holck, civilingeniør, energikonsulent og BedreBoligrådgiver til at fortælle om, hvordan en energirådgivning foregår, og hvordan vi kan energirenovere vores bolig.

Efter Oles oplæg arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra Rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager.

Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832, senest 12. april 2020.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.