Medlemsarrangement - Sådan sikre du dit hjem og dine værdier

Oprettelsesdato: 30-10-2015 16:50:14

Medlemsarrangement om sikring mod indbrud og hvordan man samler sine værdier, så de ved ulykke effektivt kan sikres.

Dorte Kalhauge fra Nordsjællands Politi, vil for tælle om hvad man som husejer selv kan gøre for at mindske risikoen for indbrud. Bl.a statistik over indbrud i området, Nabohjælp, Mærkning af værdier, Skalsikring kontra alarmer og video samt Hvor indbrudstyvene har de bedste betingelser og hvorfor.

Niels Bøgvad fra NCB-safety, som beskæftiger sig med kurser og rådgivning i håndtering af krisesituationer, beredskabsplaner og forebyggelse for både private og virksomheder, fortæller om hvilke risici og udfordringer, vi kan stå overfor og hvordan vi kommer helskindet igennem dem.

Niels Bøgvad har bl.a. sin erfaring som mangeårig indsatsleder ved redningsberedskabet i Gentofte.

Henrik Moltzen vil have en stand fra Lindrucker der har udviklet kraftige vindueshasper, vindueslåse, så vinduer ikke bare kan brækkes op, som det mange steder er muligt i dag, derudover har de udviklet en glassikring så man undgår at listerne omkring vinduerne brækkes af og vinduet tages ud, så tyven kravler den vej ind.

Arrangementet afholdes på Gentofte Rådhus i kantinen i kælderen (til venstre gennem rådhussalen og ned i kælderen – følg anvisningerne)

Onsdag d. 11/11 kl. 19.00 - 21.00

Agenda:

Kl 19 Velkommen

19.10 Politiet om sikring og indbrud

20.00 Pause, snak med indlægsholdere og netværk

20.10 Hvordan sikrer man sine værdier bedst muligt – hør mere om sikring i forbindelse med brand, ulykke, oversvømmelse ol.

20.40 Spørgsmål og debat, afrunding på foredrag

Netværk og mulighed for at tale individuelt med foredragsholderne

21.00 Tak for i aften

Arrangementet er gratis for medlemmer af Gentofte Vangede grundejerforening men af hensyn til plads og forplejning, skal deltagere tilmelde sig på mail:

tilmeld@gsgnyt.dk