Referat af møde om renovering af Nymosen

Oprettelsesdato: 25-10-2011 08:23:38

Møde i GVI torsdag den 13. november 2011 kl 19 med Park og Vej vedrørende et bachelorprojekt om, hvorledes Nymosen kan renoveres således, at den fremover bedre kan vedligeholdes med de driftsmidler, der er til rådighed.

Vej og Park søger en engangsbevilling hos kommunalbestyrelsen til renovering af Nymosen.

Fra Forvaltningen, Teknik og Miljø deltog: Lisbeth Winther

Fra Vej og Park deltog: Niels Christian Kofoed, Lene Hofmann med flere og en arkitektstuderende.

Fra Vangedes Venner deltog: Gitte Terndrup

Fra GVI deltog: Kurt Jensen, formand for GVI`s bestyrelse

Fra Gentofte Sogns Grundejerforening: Kirsten Elvstrøm

En studerende viste sit Bachelorprojekt for Nymosen, som hun havde fået 10 for til sin afsluttende eksamen.

Projektet tjener som inspiration for arkitekterne ved Vej og Park, når det skal besluttes, hvordan renoveringen af Nymosen skal være.

På mødet kom Vangede borgerne med idéer og kommentarer og arkitekt Lene Hoffmann fra Vej og Park noterede alle forslagene ned, så de sammen med bachelorprojektet kan være med til at forme det endelige projekt.

Det blev meldt ud fra Niels Christian Koefoed, at Vej og Park vil indkalde til et nyt hørings /orienteringsmøde, inden arbejdet i Nymosen går i gang.

Kirsten Elvstrøm