Profil

Hvorfor skal jeg blive medlem - og hvordan?

  • Vi varetager villa- og ejerlejlighedsejeres interesser over for kommunen og andre myndigheder.
  • Vi forsøger at bilægge nabostridigheder og rådgiver medlemmerne gratis i juridiske spørgsmål.
  • Vi bistår grundejerne ved udarbejdelse af indsigelser mod lokalplaner.
  • Vi afholder medlemsarrangementer om aktuelle emner for grundejerne.
  • Vi er medlem af Parcelhusejernes Landsforening (PL), hvor vi i øvrigt også sidder i bestyrelsen.
  • Vi er repræsenteret i Boligretten og Huslejenævnet.
  • Vi afholder Sankt Hans fest ved Gentofte Sø.

Du kan blive medlem af Gentofte Sogns Grundejerforening ved at sende en mail: medlem@gsgnyt.dk

Det koster kun 95 kr. i indmeldelsesåret og derefter 175 kr. årligt (205 kr. hvis du ikke er tilmeldt PBS) at være medlem af grundejerforeningen - og husk at man kan tilmelde betalingen til PBS, som omtalt på forsiden.