Tasketyverier

Tasketyverier er en ubehagelig situation og kan opleves som et overfald af den, det går ud over. Mange ældre – især kvinder – bliver udsat for et sådant, der i mange tilfælde medfører, at kvinden falder omkuld med brækkede lemmer eller andre skader til følge.

Hvis du bliver udsat for et tasketyveri, som ofte sker ved, at en person – gående, løbende eller kørende på cykel eller knallert – griber fat i tasken, skal du aldrig holde fast i tasken. Så er der overhængende fare for, at du bliver væltet omkuld.

Giv slip, råb om hjælp og tilkald politiet.

Hvis du vil undgå tasketyveri, bør du:

    • Have pung og nøgler i en lukket lomme
    • Bruge en pengekat eller –bælte under overtøjet
    • Gå med tasken på armen i stedet for i hånden
    • Tage et net eller en plasticpose med på indkøb i stedet for tasken. Så frister du ikke tasketyve