Borgermøde 2009.06.11

Borgermøde

Den 11/6 afholdt Antistøjgruppen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) borgermøde på Kildegård Privatskole om støjen fra Lyngby-vejen.

På mødet fortalte Planchef Michael Holst fra Gentofte Kommune om de støjberegninger som Gentofte Kommune har fået udført. Endvidere fortalte Chistian Sauer fra Vejdirektoratet (VD) om deres støjberegninger, samt hvilke overvejelser de havde gjort for at reducere støjen.

De medtog nogle friske beregninger af konsekvenserne ved opsættelse af støjskærme. Af disse beregninger fremgik det, at der var stor virkning af støjskærmene. Derudover fortalte de om den offentlige høring om VDs støjhandlingsplan.

Efter deres oplæg var der livlig diskussion blandt de ca. 80 deltagende borgere.