Mødereferat 2009.04.19

Mødereferat fra møde 19/4 2009 hos Werner

Tilstede

Mette Mommer

Werner Regli

Mogens G. Nielsen

Afbud

Tim Carstensen

Flemming Torp

1. Siden sidste møde

Brev til Svend Auken er afsendt men vi har ikke modtaget et svar.

Mette har oprettet Antistøjguppen på Facebook.

Flemming kan ikke deltage i møder om søndagen

2. Møde på Kildegaard Privatskole kl 19.00-20.30

Der foreslås at afholde et orienteringsmøde om støjberegningerne den 27/5, 28/5 eller 11/6.

Mogens har kontaktet Kildegaard Privatskole som gerne vil lægge hus til. Da det er midt i eksamensperioden er det ikke muligt at benytte festsalen, men de har et lokale til 70-100 personer på 1. sal ud mod Lyngbyvejen. Det må være egnet.

Vi forsøger med følgende agenda:

a: Introduktion ved Antistøjgruppen

b: Kommentarer fra Dansk Naturfredningsforening

c: Hvordan er støjen beregnet? (Af konsulentfirma)

d: Vejdirektoratets kommentarer

e: Kommunens kommentarer

I forbindelse med mødet sender Antistøjgruppen breve ud til de hårdest ramte husstande med "Direct Mail" Mogens tager kontakt

3. Pressekontakt

til deltagerne for at finde det bedste tidspunkt

Werner vil gerne tage sig af pressekontakten til Villabyerne

4. Næste møde

Næste møde afholdes 26/5 kl 17-19 hos Mogens.

Referent Mogens G. Nielsen, Bestyrelsesmedlem i GSG og medlem af Antistøjgruppen