Til ejendomsmæglere

På denne side kan ejendomsmæglere finde oplysninger til brug ved et hussalg.

Der er IKKE medlemspligt i grundejerforeningen.

Kontingentet udgør 175 kr. pr. år (205 kr. hvis man ikke er tilmeldt PBS) som opkræves som en engangsbetaling i starten af året. Dog kun 95 kr. i indmeldelsesåret.

Der er ikke andre bidrag eller gebyrer til foreningen.

Der er ikke fællesgæld i foreningen.

Der betales ikke indskud.

Der er ikke gebyr i forbindelse med en overdragelse.

Da medlemskab er personligt, er det ikke relevant, om forrige ejer er i restance.

Der er ikke en antenneforening.

Oplysninger om formand og kasserer kan findes her: Bestyrelsen

Seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat findes her: Referater

Vedtægter findes her: Vedtægter

Der er ikke noget ordensreglement.

Er ovenstående ikke tilstrækkeligt eller ønskes det at vi skal udfylde blanketterne til ejendomsmægler, så tager vi et administrationsgebyr. Henvendelser vedr. ejendomsmæglerpapirer sendes til kasserer@gsgnyt.dk.